Spelerspas

Bij het spelen van wedstrijden dient te allen tijde een geldige spelerspas overlegd te kunnen worden.

Wanneer deze niet aanwezig is, kan een speler zich legitimeren met een geldig ID-bewijs. Vanuit de Nevobo zal echter wel  een administratieve heffing van € 5,00 opgelegd worden. Ook voor het ontbreken van het lidmaatschapsnummer wordt eenzelfde maatregel genomen.

Bovenstaande tekst is van toepassing, tenzij:

het een nieuwe speler betreft en de spelerspas is aangevraagd of

het een speler betreft waarvoor een aanvraag voor een duplicaatpas in behandeling is

In de bovenstaande twee gevallen dient wel het Nevobonummer te worden vermeld op het wedstrijdformulier en een ID te kunnen worden/zijn getoond door de speler(s). Als er geen Nevobonummer wordt ingevuld dan dient bij  het legitimeren met een geldig ID-bewijs (bevat: naam, geboortedatum en pasfoto) de voorletters en achternaam  plus de geboortedatum vermeld te worden op het wedstrijdformulier. Type en nr. ID-bewijs hoeft niet vermeld te worden. De aanvoerder en betreffende speler dienen hiervoor beide te tekenen.

N.B.  De ledenadministratie kan op zeer korte termijn een nieuw lid aanmelden, waarna er direct een registratienummer beschikbaar is. De speler dient z.s.m. een digitale pasfoto door Petra Koeslag (ledenadministratie) te laten maken zodat de spelerspas de volgende wedstrijd aanwezig kan zijn. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ledenadministratie. Indien de boete in rekening wordt gebracht als gevolg van  nalatigheid van de speler/team, kan het bestuur besluiten om de boete door te berekenen aan de betreffende speler/team.