Adreswijziging

Denk aan het doorgeven van (email)adres wijzigingen.

Leden klagen soms dat ze geen verenigingsinformatie (meer) ontvangen.  Vrijwel altijd is daarvan de oorzaak dat er men een ander mailadres heeft gekregen en vergeten is dit door te geven. Het doorgeven van adreswijzigingen is belangrijk om de gegevens van het ledenbestand van de NEVOBO en van ABS volleybal actueel te houden.
Adreswijzigingen dienen te worden doorgegeven aan Petra Koeslag, Telefoon 0570-540426 of via mail aan ledenadmin.volleybal@absbathmen.nl.