Aan- en afmelden

Ledenadministratie (ledenadmin.volleybal@absbathmen.nl of Berkenschakel 35, 7437 DE Bathmen).

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend drie keer gratis komen trainen. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van de technische commissie.  Kijk hiervoor onder 'contact'. Het aanmeldingsformulier kan hier worden gedownload.  Indien de incasso-machtiging niet wordt ingevuld, zal er op elke nota een bedrag ad.  € 2,50 in rekening worden gebracht voor administratiekosten. Formulier inleveren bij de ledenadministratie (ledenadmin.volleybal@absbathmen.nl of Berkenschakel 35, 7437 DE Bathmen).

Wijzigingen
Wijzigingen van mailadres, woonadres, tel.nr. e.d. graag doorgeven. Dit ook i.v.m. het digitale clubblad AHN.

Afmeldingen
Afmelden als lid van de vereniging is mogelijk per kwartaal. Echter bij voorkeur aan het einde van het seizoen. De afmelding dient minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe kwartaal bij de ledenadministratie binnen te zijn. Afmelden bij de ledenadministratie (ledenadmin.volleybal@absbathmen.nl of Berkenschakel 35, 7437 DE Bathmen).