Algemene Ledenvergadering 2018

Alle ouders en leden worden uitgenodigd om op maandag 5 november de algemene ledenvergadering bij te wonen. Hier vindt u de stukken. 

Agenda ALV 2018

Verslag ALV 2017

Voor de goede orde, we willen zoveel mogelijk leden en ouders betrekken bij deze algemene ledenvergadering. Het is dan ook niet de bedoeling dat er tijdens de ledenvergadering door teams getraind wordt. Na afloop van de vergadering kan, zoals te doen gebruikelijk wel ‘gebald’ worden.